6WLT

S w/u

-

2x 30/30 PP * Rest in OH position*

2min rest

2x 30/30 PP * rest in OH position*

-

10x push up + 5x pull up

3 rds

-

4x15 seated DB OHP

-

15min AMRAP

5x push up + 5x Pull up + 5x dip

-

5x 60m heavy farmers carry


DSC00813.jpg
Kurtis Frasier